وحید ستاری نائینی

وحید ستاری نائینی

وحید ستاری نائینی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سمیرا پورعلی مقدم بکارگیری یادگیری عمیق در پیش بینی تقاضای بار الکتریکی کارشناسی ارشد --------
مرضیه رضایی لری بکارگیری یادگیری عمیق در پیش بینی تقاضای بار گاز طبیعی استان کرمان کارشناسی ارشد --------
امین زند اقطاعی ارایه یک الگوریتم برای جای یابی (VNF) ها در شبکه های چند دامنه ای مبتنی بر (SDN) کارشناسی ارشد 1400/11/09
سیما ایرانمنش استنتاج شبکه های تنظیم کننده ژنی با استفاده از الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد 1396/08/15
احسان اکبری جونی افزایش تحمل پذیری پردازندهای مبتنی بر سیستم های FPGA کارشناسی ارشد --------
زهرا پاریزی نژاد بهبود ادغام اطلاعات در اینترنت اشیا به کمک الگوریتمهای یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1393/11/08
پریسا ترابی پیاده سازی سخت افزاری شبکه های عصبی مصنوعی روی FPGA با استفاده از VHDL کارشناسی ارشد --------
مینا جعفری ارائه ی یک چارچوب ترکیبی جهت استنتاج شبکه ی تنظیم کننده ی ژن و شخصی سازی درمان با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چند هدفه کارشناسی ارشد 1394/11/07
الهام حاجبی طراحی یک الگوریتم آگاه از ازدحام برای نگاشت وظایف و هسته در سیستم های چند هسته ای با در نظر داشتن سالخوردگی هسته ها کارشناسی ارشد 1400/06/22
حمیده حیدرنژادمقدم یک چارچوب انژی محور برای بهبود انرژی مصرفی و زمان پاسخ و نقضSLA در محیط ابر ترکیبی و مه کارشناسی ارشد 1398/11/14
هما خوش نام ارایه روشی بهبود یافته برای طبقه بندی مبتنی بر نظریه ی تشدید وفقی کارشناسی ارشد 1394/06/30
راضیه راستگو بهینه سازی مسیریابی شبکه های هوشمند بر مبنای کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 1393/10/09
فروغ شفیعی الگوریتم مسیریابی وفقی اگاه از ازدحام برای شبکه های روی تراشه کارشناسی ارشد 1397/06/25
محمدعلی صالح نیا انتخاب ویژگی در داده های بزرگ به کمک قابلیت های کودار در کارشناسی ارشد 1393/11/07
محبوبه ضیائی ارائه الگویی بهبود یافته برای طبقه بندی مستندات متنی موجود کارشناسی ارشد 1392/11/08
امین فرحبخش طراحی سلول حافظه ایستای کارا مبتنی بر تکنولوژی نانو لمله های کربنی کارشناسی ارشد --------
امین فیضی مسیریابی در شبکه های بین خودرویی به کمک روشهای فرااکتشافی کارشناسی ارشد 1393/11/07
صاعده قاسم زاده انتخاب ویژگی های بهینه براساس بهره وری انرژی در شبکه های حسگر پوشیدنی کارشناسی ارشد --------
مهلا محمودزاده زرندی ارائه‌ی‌ یک چارچوب تحمل‌پذیر اشکال برای ‌مسیریابی‌ پویا در شبکه‌های‌ روی‌ تراشه کارشناسی ارشد 1400/06/22
افسون معارف یک روش ناهموار فازی برای انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم های فرااکتشافی کارشناسی ارشد 1392/06/26
عباس منصوری قلاتی ارائه رهیافتی مبتنی بر کارایی برای جمع آوری داده در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از چاهک های متحرک کارشناسی ارشد 1398/12/19
فاطمه آقائی پور استفاده از روشهای هوشمند در ردیابی هدف در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد 1393/08/07
فاطمه علیرضائی زاده یک الگوریتم مسیریابی تطبیقی آگاه از ازدحام و تحمل‌پذیر اشکال برای کاهش تأخیر و مصرف توان در شبکه‌های روی تراشه بی‌سیم کارشناسی ارشد --------
زهرا بهرامی مقدم پیش بینی و کشف تقلب علمی با استفاده از روش های داده کاوی در پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1393/11/07
نوید بختیاری بهبود امنیت در رایانش ابری با تکیه بر امنیت شبکه با استفاده از روشهای هوشمند کارشناسی ارشد 1393/11/08
حجت اله بازوبندی بهبود سیستمهای فازی موجک با استفاده از الگوریتمهای تکاملی و جستجوی محلی کارشناسی ارشد 1392/11/09
میثم بهمنش بهبود پیش بینی سریهای زمانی آشوبگرا با کاربرد تحلیل موجک و ترکیب آن با مدل استنتاج تطبیقی عصبی فازی و الگوریتمهای تکاملی کارشناسی ارشد 1393/08/21
رضا چمنی شیل سر استفاده از کنترل عاطفی در دسته بندی اطلاعات کارشناسی ارشد --------
مهلا حاتمی حل مساله بهینه سازی چند هدفه با استفاده از روشهای فازی و الگوریتم ممتیک کارشناسی ارشد 1393/09/26
فاطمه جمشیدی تسریع یک الگوریتم تشخیص و تصحیح خطا مبتنی بر پردازنده گرافیکی کارشناسی ارشد 1398/11/13
زینب کریم زاده بهبود روش¬های اکتشافی جهت نگاشت وظایف حین اجرا در شبکه روی تراشه کارشناسی ارشد 1398/11/15
صدیقه منصوری بابهوتک تحلیل عملکرد میکرو آرایه با استفاده از فازی راف ست کارشناسی ارشد 1395/12/09
آرزو مرادی چگنی موازی سازی ماشین یادگیری افراطی و افراطی عمیق برای طبقه بندی داده ها با استفاده از GPU کارشناسی ارشد 1398/11/02
محمدعلی رهنما ارائه یک روش جدید برای کشف و ردیابی اهداف متحرک در شبکه های حسگر بیسیم کارشناسی ارشد 1398/11/16
محمدرضا روحانی پور کاهش نرخ خطای نرم سیستم های دیجیتال مبتنی بر تاثیر همزمان پوشش های سه گانه کارشناسی ارشد 1395/10/28
ذ بیح اله صابری مبارکه طراحی و تحلیل سیستمهای رابط مغز-رایانه مبتنی بر روشهای هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 1392/11/08
محمدامین ثابت سروستانی کاهش خطای نرم چند گانه در مدارات مجتمع دیجیتال مقیاس نانو کارشناسی ارشد 1395/03/05
فاطمه شمس الدینی لری افزایش بهره وری کانال در شبکه های ناهمگن رادیویی شناختی سیارموردی با انتخاب پویای گام بعدی کارشناسی ارشد 1399/12/11
فرناز ذوق طراحی شبکه روی تراشه قابل بازپیکربندی با در نظر گرفتن پارامترهای مداری کارشناسی ارشد 1398/08/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدارهای منطقی 1424243 3 01 | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1401/10/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
مدارهای منطقی 1424243 3 02 | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1401/10/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
سمینار 4076005 2 08 هرهفته پنج شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
سیستمهای روی تراشه 4076012 3 01 | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1401/10/17 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 4076023 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1401/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
مدارهای منطقی 1424243 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1401/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
مدارهای منطقی 1424243 3 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1401/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
سمینار 4076005 2 03 هرهفته جمعه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1400
مدارهای منطقی 1424243 3 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1400/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
مدارهای منطقی 1424243 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1400/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
سمینار 4076005 2 08 هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1400
سیستمهای روی تراشه 4076012 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مدارهای منطقی 1424243 3 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1400/03/29 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
مدارهای منطقی 1424243 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1400/03/29 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
سمینار 4076005 2 08 هرهفته جمعه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1399
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 4076023 3 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1399/11/04 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
مدارهای منطقی 1424243 3 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1399/10/24 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مدارهای منطقی 1424243 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/24 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
سمینار 4076005 2 08 هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1399
مدارهای منطقی 1424243 3 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/26 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2