گروه ها


گروه ها

گروه های موجود در دوره کارشناسی

* مهندسی فناوری اطلاعات    
         
 
* مهندسی معماری کامپیوتر  
         
 
* مهندسی نرم افزار کامپیوتر
گروه های موجود در دوره کارشناسی ارشد

* هوش مصنوعی : در این گروه دانشجویان  با مباحثی مانند شبكه‌های عصبی، هوش مصنوعی پیشرفته، تئوری فازی، پردازش تصویر و ... آشنا می‌شوند.


* معماری کامپیوتر : در این گروه دانشجویان با معماری‌های پیشرفته كامپیوتر و ابر رایانه‌ها، طراحی مدارهای مجتمع، شبكه‌های كامپیوتری گسترده، طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر خطا و آزمون پذیر و ... آشنا می‌شوند.