نحوۀ برگزاری کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان به شیوه الکترونیکی از 22 شهریورماه