نحوه گذراندن دروس عمومی معارف ترم تابستان99 در دانشگاه شهید باهنرکرمان

رنامه‌های آموزشی دروس معارف اسلامی ترم تابستان1399 در دانشگاه شهید باهنرکرمان

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از دانشکده حقوق و الهیات، نحوۀ گذراندن دروس عمومی معارف  به صورت غیرحضوری، چگونگی آموزش مجازی و برگزاری امتحانات پایان ترم تابستانی1399 در دانشگاه شهید باهنرکرمان در دو مرحله و در دو سایت ec.nahad.ir  و lms.uk.ac.ir برگزار می‌شود.

مرحله اول: با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان ec.nahad.ir درس‌های مجازی مشخص شده را از تاریخ11 مردادماه لغایت 24 مردادماه 99 بگذرانید. (این دروس 5 نمره از نمره پایان ترم شما را به خود اختصاص می‌دهند).

به عنوان مثال: دانشجوی کلاس اندیشه اسلامی یک، باید حداقل 8 درس مجازی مشخص شده برای اندیشه یک را انتخاب کند و آزمون هر دوره را نیز انجام دهد و گواهی‌نامه آزمون را دریافت کند.

مرحله دوم: با ورود به سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی lms.uk.ac.ir درس‌های مجازی ارائه شده توسط استاد را از تاریخ25 مردادماه لغایت 17 شهریورماه 99 بگذرانید.( این دروس 15 نمره از نمره پایان ترم شما را به خود اختصاص می‌دهند).

توجه: دانشجوی کلاس اندیشه اسلامی یک، باید در 12جلسه درس مجازی برای اندیشه یک شرکت نماید.

گفتنی است، استاد هر درس، مرجع ارزشیابی دانشجو در همان درس بوده و نمره نهایی هر درس، مجموعی از ارزیابی‌های مستمر، میانگین ریز نمرات درس‌های گذرانده در سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان(5 نمره) و نمره امتحان پایان ترم در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه( 15 نمره) است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه "سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی " lms.uk.ac.ir مراجعه نمایید.