نحوه تکمیل پرونده و ارسال مدارک ثبت نامی دانشجویان ورودی 99 کلیه مقاطع

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 1399 در کلیه مقاطع تحصیلی

 به اطلاع می رساند دانشجویان گرامی اصل مدارک ثبت نامی خود را تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1400 و از طریق پست پیشتاز به آدرس: دانشگاه شهید باهنر کرمان به آدرس کرمان- بزرگراه امام خمینی- میدان افضلی پور دانشگاه شهید باهنر- اداره کل آموزش ارسال نمایند. بدیهی است مسئولیت ارسال صحیح و کامل اصل مدارک ذکر شده به عهده دانشجو و اداره پست می باشد و دانشگاه در قبال عدم وصول به موقع مدارک هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. مشخصات کامل دانشجو از جمله نام و نام خانوادگی، نام پدر، رشته تحصیلی، شماره دانشجویی، مقطع تحصیلی بر روی پاکت پستی الزامی است:

فرستنده:   

نام و نام خانوادگی:                              نام پدر:                                   رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی:                                    شماره دانشجویی:                    شماره تلفن همراه:

آدرس کامل پستی:         

گیرنده:

کرمان- بزرگراه امام خمینی (ره)- میدان افضلی پور- دانشگاه شهیدباهنر کرمان- اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه- کد پستی: 7616914111 صندوق پستی: 76169133  مجدداً تأکید می گردد،در ارسال مدارک دقت لازم را مبذول فرمایند. دانشگاه شهید باهنر هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم وصول مدارک عهده دار نیست.

عواقب عدم ارسال و یا ارسال ناقص یا مدارک تا تاریخ ذکر شده (پایان اردیبهشت ماه 1400) به عهده دانشجو است. (مدارک برابر با اصل قابل قبول نمی باشد) بعد از پایان مهلت ذکر شده فایل ایندسته از دانشجویان بسته شده و از حضور در امتحانات پایان نیمسال دوم 1400- 1399 ممانعت بعمل خواهد آمد. مدارک ثبت نامی دانشجویان مقطع کارشناسی که باید در پاکت پستی قرار داده شده و تحویل گردند.

مدارک ثبت نامی دانشجویان کارشناسی:

-(6 قطعه عکس، کپی شناسنامه تمام صفحات، کپی کارت ملی، کپی کارت پایان خدمت یا کپی کارت معافیت)

- اصل گواهی موقت دوره دوم متوسطه و اصل ریزنمرات آن (دانشجویان نظام جدید)

- اصل فرم شماره 602 جهت دانشجویان پذیرفته شده از طریق سوابق نیز الزامی است.

- اصل گواهی موقت دوره متوسطه و پیش دانشگاهی و ریزنمرات دو مقطع (دانشجویان نظام قدیم)

- ارسال کد رهگیری دریافت شده از باجه های پستی جهت تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی

- اصل معافیت تحصیلی (دانشجویان مشمول بایستی معافیت تحصیلی خود را از باجه های پلیس + 10 دریافت نمایند)

دانشجویان مشمول دقت فرمایند حتماً بایستی اصل معافیت نظام وظیفه مقطع تحصیلی خود را ارسال نمایند در غیر اینصورت ثبت نام آنان لغو خواهد شد)

- موافقت محل کار برای دانشجویان شاغل

مدارک ثبت نامی دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته:

-(6 قطعه عکس، کپی شناسنامه تمام صفحات، کپی کارت ملی، کپی کارت پایان خدمت یا کپی کارت معافیت)

- اصل گواهی موقت دوره کارشناسی و کاردانی و ریزنمرات آن یا (اصل گواهی کارشناسی)

-اصل فرم تأیید شده معدل جهت دانشجویان سال آخر

- معافیت تحصیلی (دانشجویان مشمول بایستی معافیت تحصیلی خود را از باجه های پلیس + 10 دریافت نمایند.)

- موافقت محل کار برای دانشجویان شاغل

مدارک ثبت نامی دکتری:

-(6 قطعه عکس، کپی شناسنامه تمام صفحات، کپی کارت ملی، کپی کارت پایان خدمت یا کپی کارت معافیت)

- اصل گواهی موقت دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات دو مقطع (یا اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد)

- اصل فرم تأیید شده معدل مخصوص دانشجویان سال آخر

- اصل گواهی موقت دوره کاردانی جهت دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و ریزنمرات

معافیت تحصیلی (دانشجویان مشمول بایستی معافیت تحصیلی خود را از باجه های پلیس+ 10 را دریافت نمایند)

- موافقت محل کار جهت دانشجویان شاغل

مدارک ثبت نام دانشجویان مقطع کاردانی به کارشناسی:

-(6 قطعه عکس، کپی شناسنامه تمام صفحات، کپی کارت ملی، کپی کارت پایان خدمت یا کپی کارت معافیت)

- اصل گواهی موقت دوره کاردانی و ریزنمرات آن (یا اصل مدرک کاردانی)

- اصل فرم تأیید شده معدل مخصوص دانشجویان سال آخر

معافیت تحصیلی (دانشجویان مشمول بایستی معافیت تحصیلی خود را از باجه های پلیس+ 10 را دریافت نمایند)

- موافقت محل کار جهت دانشجویان شاغل