موعد نهایی تحویل و ثبت پروپوزال

موعد نهایی تحویل و ثبت پروپوزال در سال جاری 5 اسفند ماه می باشد
می توانید اطلاعیه را در فایل ضمیمه مشاهده فرمایید
پروپوزال اسفند 94.pdf