معرفی


معرفی 
معرفی

بخش مهندسي کامپيوتر در سال 1375 فعاليت خود را به عنوان يکي از گروههاي دانشکده فني و مهندسي با پذيرش 70 دانشجو آغاز کرد. در حال حاضر داراي 20 عضو هيئت علمي، 29 دانشجوی کارشناسی ارشد و 464 دانشجوی کارشناسی مي باشد. اين گروه در دوره­ کارشناسي در دو گرايش سخت افزار ونرم افزار و در دوره ­ی کارشناسي ارشد در گرايش هوش مصنوعي و معماری کامپیوتر دانشجو مي پذيرد. هدف از دوره كارشناسي مهندسي كامپيوتر تربيت مهندسانی کارآمد است كه در زمينه­ طراحي، ساخت و راه اندازي سيستم ­هاي سخت افزاري و نرم افزاري جديد ، بررسي و شناخت سيستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري موجود ، ارائه روشهاي بهره برداري، نگهداري، عيبب يابي، اصلاح و توسعه آنها بتوانند بطور مطلوب كارآيي داشته باشند. رشته مهندسي کامپيوتر با توجه به گرايش هاي سخت افزار و نرم افزار به طراحي و ساخت اجزاي مختلف کامپيوتر و توليد نرم­ افزارها و سيستم هاي کاربردي مي پردازد و از آنجا که تصور زندگي روزمره بدون حضور کامپيوتر غير ممکن مي باشد اهميت آن مشهود مي باشد.