قابل توجه دانشجویان جدید الورد کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

برنامه درس های کارشناسی ارشد برای ورودی های جدید(PDF)

اطلاعیه دانشجوهای کارشناسی ارشد (PDF)

لینک مربوط به جلسه مجازی  با دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید(https://ocvc.uk.ac.ir/risax44wbh09/)

برنامه درس های کارشناسی برای ورودی های جدید(PDF)

لینک گروه واتس آپ دانشجویان جدیدالورد     https://chat.whatsapp.com/LMvuRM1FfmW8qCr6hzKOHy
 
 
شماره تماس های ضروری جهت تماس با بخش مهندسی کامپیوتر:
03431322540
03431322541
03431322548
03431323249