فایلها


سرفصل

پایان نامه کارشناسی

سرقصل کارشناسی جدید

چارت نرم

چارت سخت/Images/UserUpload/Document/compeng/software.pdf

فرم درخواست مجوز راهنمايي يامشاوره پايان نامه اعضا هيات علمي دانشکده فني در ساير دانشگاه هاي کشور 
فرم ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي
پرسشنامه طرح پژوهشي اعضاي هيات علمي جديدالاستخدام
/Images/UserUpload/Document/compeng/faculty_forms/shenase maghaleh.docx

فرم پيشنهاد طرح تحقيقاتي توليد علم نافع(طرحهاي 5 ساله) اعضا هيات علمي
فرم زمان بندي طرحهاي تحقيقاتي توليد علم نافع اعضاي هيات علمي
فرم درخواست تاليف/ ترجمه کتاب
تبدیل وضعیت

ليست مجلات ISI معتبر با ضريب تاثير مجله

لیست ليست مجلات علمی - پژوهشی و  ترويجی مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آذر ماه 1392
تغییر رشته
ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

/Images/UserUpload/Document/ce/Note to JCR-2013.pdf

!MSRT_BlackList_1393_07.pdf
انتقال و مهمانیارزیابی پروژه کارسناسی

کارآموزی


پروپوزال ارشد

آیین نامه کارشناسی ارشد
آیین ناه استعداد درخشان

form khodkhan.docx
tarh dars3vahedi.doc

/Images/UserUpload/Document/ce/مجوز تردد.pdf

نحوه نگارش


عنوان صحیح دانشگاه جهت ارزشیابی مقالات و سایر تولیدات علمی

شيوه نامه تشويق نويسندگان مقالات منتشر شده در نشريات معتبر بين المللي و داخلي

قوانین آموزشی بعد از 91
نکات قبل از دفاع