سامانه گفتگوی آنلاین جهت سهولت و تسریع در پاسخ سوالات و رفع اشکالات دانشجویان

سامانه گفتگوی آنلاین جهت سهولت و تسریع در پاسخ سوالات و رفع اشکالات دانشجویان

⬅️چنانچه درباره مسایل آموزشی سوال دارید (شنبه تا چهارشنبه از ساعت ٨تا ١٤)لینک زیر را کلیک نمایید:
https://elearn.uk.ac.ir/edusupport

⬅️چنانچه درباره سامانه های آموزش آنلاین سوال دارید(شنبه تا پنجشنبه از ساعت ٧:٣٠تا ١٩:٣٠ )لینک زیر را کلیک نمایید:
https://elearn.uk.ac.ir/support