سامانه‌های پشتیبانی دانشگاه جهت دانشجویان

سامانه پشتیبانی آنلاین

https://elearn.uk.ac.ir/support

 

 سامانه پشتیبانی برخط اداره کل خدمات آموزشی

https://elearn.uk.ac.ir/edusupport

 

 سامانه آنلاین بررسی مدارک پزشکی

https://elearn.uk.ac.ir/medicalsupport