تمدید فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه شهید باهنر کرمان 1400-1399

 

پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد 1400- 1399 (فایل pdf)

راهنمای تکمیل فرم درخواست رتبه، معدل، تعداد هم ورودی و تعیین اولویت ها (فایل pdf)

ثبت نام اینترنتی الزامی

مهلت ثبت نام تا تاریخ 1399/03/10 تمدید گردید