تحویل گزارش کارآموزی

قابل توجه دانشجویانی که در تابستان 96 کارآموزی را اخذ کرده اند

 گزارش هاي كارآموزي تابستان  96 را در صورت فارغ التحصيلي تا قبل از شروع ترم جديد حداكثر تا تاريخ 96/6/19  و در صورت داشتن ثبت نام براي ترم آينده حداكثر تا تاريخ 96/7/30  به بخش تحويل دهید .
لازم به ذكر است تاريخ هاي اعلام شده قابل تمديد نبوده و گزارش هاي پس از اين تاريخ ها پذيرفته نمي شوند.