برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 1401-1400 دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، به نقل از معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کلیۀ امتحانات پایان نیمسال جاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)، با رعایت کامل شیوه‌نامه‌ها و پروتکل‌های بهداشتی، به صورت حضوری برگزار می‌شود. 
وی افزود: دانشجویان تحصیلات تکمیلی مطابق برنامه امتحانی خود و پس از تکمیل فرم الکترونیکی موجود در وب سایت معاونت دانشجویی دانشگاه، مطابق ضوابط و مقررات می‌توانند از خوابگاه استفاده نمایند و لازم است دانشجویان، از 15 تا 19 دی‌ماه به سامانه آموزشی دانشگاه مراجعه و از تاریخ، ساعت، مکان و شماره صندلی خود مطلع شوند. 
دکتر احتشام زاده تصریح کرد: حضور مدرس و دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسال، همانند قبل، الزامی بوده و تمامی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و سایر مدرسان باید در زمان حضور در جلسه امتحان، کارت واکسیناسیون خود را به همراه داشته باشند. 
معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه گفت: تمامی جلسات دفاع پایان نامه‌ها/ رساله‌ها و دفاع پیشنهاده‌ها (پروپوزال) از ابتدای دیماه 1400 به بعد به صورت حضوری (با امکان شرکت داوران خارج از دانشگاه به صورت مجازی) برگزار خواهد شد. 
وی  به اعضا هیأت علمی توصیه کرد: جلسات دفاع، قبل یا بعد از بازه امتحانات پایان نیمسال و طبق تقویم آموزشی حداکثر تا 20 بهمن‌ماه برنامه ریزی شود.
دکتر احتشام زاده گفت: نحوۀ برگزاری امتحانات پایان نیمسال دروس کارشناسی متعاقباً و پس از بررسی شرایط خوابگاه‌ها اعلام خواهد شدو همانند قبل، نظارت بر حسن برگزاری امتحانات پایان نیمسال و جلسات دفاع دانشجویان بر عهده معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده است.