اعضای هئیت علمی


اعضای هئیت علمی 

 مهدی افتخاری
دانشیار
دکترا هوش مصنوعی، دانشگاه شیراز 
زمینه تحقیقاتی : هوش مصنوعی، يادگيری ماشين، سيستم های فازی، الگوريتمهای تکاملی.
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/eftekhari
پست الکترونیکی: 
 m.eftekhari[@]uk.ac.ir
تلفن :
034-31323251
 
 فاطمه افسری
استادیار
دکترا ریاضی کاربرد در کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمینه تحقیقاتی: 
یادگیری ماشین و شناسایی الگو، یادگیری و خوشه بندی نیمه نظارتی، مجموعه ها و سیستمهای فازی، بازیابی تصویر
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/faafsari
پست الکترونیکی: afsari[@]uk.ac.ir

تلفن: 
31322547-034
 
 
عباس بحرالعلوم
استادیار
دکترای مخابرات، دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمینه تحقیقاتی : پردازش تصوير  و بینایی کامپیوتر، رايانش نرم، تشخیص الگو
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/abbahrololoum
پست الکترونیکی :
 
تلفن : 
31322497-034
 
 
وحید جمشیدی گوهرریزی
مربی
کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت
زمینه تحقیقاتی: شبکه هاي حسگر بيسيم، رباتيک، تراشه هاي سيستمي، تراشه هاي شبکه اي  
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/vajamshidi
پست الکترونیکی :
تلفن :
 
 
محمد جواد رستمی
استادیار 
دکترا مخابرات _ امنیت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمینه تحقیقاتی : امنیت شبکه، رایانش امن، مسیریابی در شبکه های کامپیوتری،  رمز نگاری
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/rostami
پست الکترونیکی :
rostami[@]uk.ac.ir
تلفن : 31322542-034
 
 
وحید ستاری نایینی
استادیار
دکترا معماری کامپیوتر، دانشگاه اصفهان 
زمینه تحقیقاتی :  شبکه‌های بی‌سیم، کاربرد روش‌های هوش مصنوعی در بهینه‌سازی پارامترهای شبکه‌های کامپیوتری.
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/vsnaeini
پست الکترونیکی
: vsnaeini[@]uk.ac.ir
تلفن : 31322544-034
 
 
مسعود سعید
استادیار
دکترا هوش مصنوعی، دانشگاه شیراز
 
زمینه تحقیقاتی : سیستمهای توصیه گر، داده کاوی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/msaeedmz
پست الکترونیکی:  
msaeedmz [@]uk.ac.ir
تلفن :
 
 پروین صفاپور
مربی
کارشناسی ارشد تکنولوژی سیستم های اطلاعاتی، دانشگاه لیدز انگلستان

زمینه تحقیقاتی: مهندسی اینترنت، سیستم های چند رسانه ای، فناوری اطلاعات
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/pasafapour
پست الکترونیکی:

تلفن :

 
 

امید عابدی
استادیار
دکتری معماری کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت.
زمینه تحقیقاتی : شبکه ­های بیسیم معمولی شامل شبکه­ های سیار موردی، شبکه­ های بین خودرویی، شبکه­ های حسگر و شبکه­ های مش و نیز شبکه­ های بیسیم رادیوی شناختی در لایه ­های دو به بالا، طراحی، بهبود و پیاده ­سازی پروتکلهای MAC ، Routing ، انتقال و کاربرد، بهبود مکانیزمهای زمانبندی و دسترسی به کانال، طراحی، بهبود و پیاده­ سازی راهکارهای امنیتی در لایه­ های متفاوت شبکه، شبیه ­سازی شبکه­ های بیسیم با استفاده از زبانهای برنامه­ نویسی عمومی و نیز شبیه­ سازهای شبکه، مدلسازی و ارزیابی سیستمها و شبکه­ های کامپیوتری.
آدرس پورتال :http://academicstaff.uk.ac.ir/omabedi
پست الکترونیکی
: oabedi[@]uk.ac.ir
تلفن :
 
 

آزاده السادات عمرانی زرندی
استادیار
دکترا معماری کامپیوتر
، دانشگاه علوم تحقیقات
زمینه تحقیقاتی: حساب کامپیوتری، طراحی پردازنده های حسابی مبتنی بر سیستم اعداد مانده ای، طراحی سیستم های پردازشی مبتنی بر محاسبات تقریبی
پست الکترونیکی
: a.emrani [@] uk.ac.ir
تلفن : 3132-034

 

 

حسین قاسمعلی زاده
استادیار
دکترا مهندسی نرم افزار
، دانشگاه امیرکبیر
زمینه تحقیقاتی: تحلیل و طراحی الگوریتم ها، هندسه محاسباتی، سیستم های بازیابی اطلاعات(جستجو)،  مهندسی نرم افزار و تحلیل و طراحی شی گرا، سیستم های اطلاعات سازمانی.
پست الکترونیکی
 : ghasemalizadeh [@] uk.ac.ir
تلفن : 3132-034

 
 
مصطفی قاضی زاده
استادیار
دکترا مهندسی نرم افزار، دانشگاه فردوسی مشهد 
زمینه تحقیقاتی : شبکه های بیز و الگوریتم های ساخت شبکه های بیز، وب معنایی، داده کاوی - یادگیری ماشین، زمانبندی، سیستم های موازی و توزیع شده.
آدرس پورتال :http://academicstaff.uk.ac.ir/mghazizadeh
پست الکترونیکی: mghazizadeh[@]uk.ac.ir

تلفن :

 
 
مهدیه قزوینی
استادیار
دکترا معماری کامپیوتر، دانشگاه اصفهان 
زمینه تحقیقاتی : شبکه های کامپیوتری بی سیم، پردازش گفتار، پردازش تصویر، نظریه بازی ها
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mghazvini
پست الکترونیکی: 
 mghazvini[@]uk.ac.ir
تلفن : 31323257-034

 
 
بهنام قوامی
دانشیار
دکترا معماری کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر
زمینه تحقیقاتی : طراحی و تحلیل سیستم های مطمئن، طراحی خودکار سیستم های دیجیتال، شبکه های کامپیوتری، طراحی سیستم های فوق مجتمع نانو، سیستم های محاسباتی زیستی 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/ghavami
پست الکترونیکی:
  ghavami[@]uk.ac.ir
تلفن : 31323255-034

 
 
حدیث محسنی
استادیار
دکترا هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی شریف
زمینه تحقیقاتی : پردازش تصویر (پزشکی و غیرپزشکی)، پردازش ویدیو، پردازش الگو، بینایی ماشین، هوش مصنوعی
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/hmohseni
پست الکترونیکی : hmohseni[@]uk.ac.ir

تلفن :

 
 
مجید محمدی
دانشیار
دکترا معماری کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
زمینه تحقیقاتی: محاسبات کوانتمي، منطق برگشت پذير، نانوتکنولوژي، پردازش موازي، شبکه هاي عصبي، منطق فازي، کنترل هوشمند 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mamohamadi
پست الکترونیکی:  
mohammadi[@]uk.ac.ir
تلفن :
 
 
حمید میروزیری
استادیار
دکترا مهندسی برق، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی : رمزنگاري و امنيت شبکه (توابع درهمساز، کليد خصوصي و عمومي، امضاي ديجيتالي، گواهي ديجيتالي، تاييد هويت)، هوش مصنوعي (پردازش گفتار، مدل مارکف، پيچش زماني پويا، شبکه عصبي) 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/hamirvaziri
پست الکترونیکی
: hmirvaziri[@]uk.ac.ir
تلفن : 31322540-034

 
 
علی اکبر نیک نفس
دانشیار
دکترا ریاضی کاربرد در کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمینه تحقیقاتی : Data Mining, Business Intelligence, Text Mining, DNA Computers, Decision support Systems,Management Information Systems, Machine Learning, Cloud Computing
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/alniknafs
پست الکترونیکی: 
niknafs [@] uk.ac.ir

تلفن :