اطلاعیه مهم در رابطه با آزمایشگاه های فیزیک 1 و 2 – کلیه رشته ها

با توجه به مصوبات شورای آموزشی دانشگاه (مورخ 20 خرداد 99)، به اطلاع می رساند آزمایشگاه فیزیک 1 و فیزیک عمومی (مکانیک) و آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسیسته و مغناطیس) کلیه رشته ها (فیزیک، فیزیک مهندسی، مهندسی اپتیک و لیزر، ریاضی، شیمی، زمین شناسی، زیست شناسی، رشته های دانشکده کشاورزی و کلیه رشته های دانشکده فنی) در محدوده زمانی اوایل مرداد ماه تا شهریور ماه سال 1399 به صورت حضوری، بدون امکان اسکان در خوابگاه و بدون راه‌اندازی آشپزخانه و غذاخوری دانشگاه، برگزار خواهد شد. از این رو، لازم است کلیه دانشجویان این درس حداکثر تا پایان روز دوشنبه 23 تیرماه تصمیم خود را برای شرکت یا عدم شرکت حضوری در آزمایشگاه از طریق فرم تهیه شده در لینک زیر اعلام نمایند. بدهی است در صورتی که تا پایان مهلت اعلام شده فرم زیر را تکمیل ننمایید، به معنی عدم تمایل شما برای شرکت درآزمایشگاه به صورت حضوری در تابستان 99 می باشد. توجه داشته باشید که تصمیم گرفته شده غیرقابل تغییر است و از این رو لازم است در انتخاب خود دقت نمایید.
 

برای تکمیل فرم آزمایشگاه فیزیک 1 و فیزیک عمومی (مکانیک) اینجا کلیک کنید.

 

برای تکمیل فرم آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس) اینجا کلیک کنید.