اطلاعیه درخصوص درخواست اشتباه در انتخاب رشته در آزمون سراسری سال 1400

دانشجویانی که از طریق سازمان سنجش مدعی اشتباه در انتخاب رشته خود شده و اسامی آنها جدیدا به دانشگاه شهید باهنر کرمان اعلام شدند با در دست داشتن مدارک لازم یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه اول، به اداره کل آموزش به صورت حضوری تا تاریخ 16 آبانماه 1400مراجعه نمایند.