اطلاعیه جدید دانشگاه در مورد خوابگاه‌های تابستان 99

ضمن تشکر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان که در خصوص پرسشنامه مربوط به جمع آوری آمار متقاضیان خوابگاه شرکت کردند.
به اطلاع این دسته از دانشجویان می رساند که اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه در حال بررسی شرایط جهت بازگشایی خوابگاه هستند که به محض رسیدن شرایط به وضعیت قابل قبول در خصوص بازگشایی خوابگاه اقدام و به این دسته از دانشجویان اطلاع رسانی خواهد شد.
شایان ذکر است، دانشجویان کارشناسی که در شرف فارغ التحصیلی هستند و در نیمسال دوم 99-98 دروس عملی را اخذ نموده و به دلیل شرایط کرونایی نتوانستند در کلاس حضور یابند و برای شرکت در کلاس های حضوری نیاز به خوابگاه دارند، دانشگاه تمهیداتی با ظرفیت محدود در نظر گرفته، خواهشمند است متقاضیان جهت ثبت درخواست، فرم ذیل را تا تاریخ 99/4/25 تکمیل و ارسال نموده تا کدرهگیری را دریافت نمایند. ضمناً پس از بررسی ظرفیت خوابگاه و با لحاظ اولویت و شرایط کرونایی، خوابگاه برای متقاضیان واجد شرایط در نظر گرفته خواهد شد.
این اطلاعیه جهت برآورد تعداد دانشجویان متقاضی صادر شده و تعهدی در خصوص واگذاری خوابگاه برای دانشگاه ایجاد نمی نماید.