اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

پذیرفته شده گرامی ورود شما را به دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته حقوق، دکتری عمومی دامپزشکی، کارشناسی با سوابق تحصیلی، کارشناسی ناپیوسته دانشگاه شهید باهنر کرمان خوش آمد می‌گوئیم.

لطفا جهت مشاهده کامل اطلاعیه کلیک نمایید