آشنایی با آموزش مجازی دانشگاه شهید باهنر کرمان

ضمن عرض خیر مقدم به نودانشجویان عزیز خواهشمند است جهت آشنایی با سامانه آموزش مجازی دانشگاه شهید باهنر کرمان به لینک زیر مراجه نمایید.

https://virtual.uk.ac.ir