معرفی بخش

بخش مهندسی کامپیوتر در سال 1375 فعالیت خود را به عنوان یکی از گروههای دانشکده فنی و مهندسی با پذیرش 70 دانشجو آغاز کرد. در حال حاضر دارای 20 عضو هیئت علمی، 29 دانشجوی کارشناسی ارشد و 464 دانشجوی کارشناسی می باشد. این گروه در دوره­ کارشناسی در دو گرایش سخت افزار ونرم افزار و در دوره ­ی کارشناسی ارشد در گرایش هوش مصنوعی و معماری کامپیوتر دانشجو می پذیرد. هدف از دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر تربیت مهندسانی کارآمد است که در زمینه­ طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم ­های سخت افزاری و نرم افزاری جدید، بررسی و شناخت سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری موجود، ارائه روشهای بهره برداری، نگهداری، عیبب یابی، اصلاح و توسعه آنها بتوانند بطور مطلوب کارآیی داشته باشند. رشته مهندسی کامپیوتر با توجه به گرایش های سخت افزار و نرم افزار به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتر و تولید نرم­ افزارها و سیستم های کاربردی می پردازد و از آنجا که تصور زندگی روزمره بدون حضور کامپیوتر غیر ممکن می باشد اهمیت آن مشهود می باشد.