این فرم صرفا مختص دانشجویانی است که شرایط فارغ التحصیلی در ترم مهرماه را دارند می باشد. مهلت ارسال اطلاعات تا 19 شهریورماه.


فرم شرایط خاص(اخذ بیش از 20 واحد- هم نیاز کردن دروس)

Text to Identify