دانشجویان به ترتیب اولویت گرایش خود را وارد نمایند.(نرم افزار- سخت افزار- رایانش امن- فناوری اطلاعات)

Text to Identify