فایل هاو فرم ها


فایل ها و فرم های اعضای هیئت علمی

فرم هاو شیوه نامه های پژوهشی 

 • فرم درخواست تالیف/ ترجمه کتاب (فایل WORD)

 • فرم زمان بندی طرحهای تحقیقاتی تولید علم نافع اعضای هیات علمی (فایل WORD)

 • پرسشنامه طرح پژوهشی اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام (فایل WORD)

 • فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی تولید علم نافع(طرحهای 5 ساله) اعضا هیات علمی (فایل WORD)

 • فرم درخواست مجوز راهنمایی یامشاوره پایان نامه اعضا هیات علمی دانشکده فنی در سایر دانشگاه های کشور (فایل WORD)

 • نحوه تدوین گزارش طرح های پژوهشی (فایل PDF)

 • عنوان صحیح دانشگاه جهت ارزشیابی مقالات و سایر تولیدات علمی (فایل PDF)

 • شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی (فایل PDF)

فرم و شیوه نامه های اداری 

 • فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی (فایل WORD)

 • تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی (فایل RAR)

 • فرم تقاضای ماموریت یا مرخصی (فایل PDF)

فرم هاو شیوه نامه های آموزشی 

 


فایل ها و فرم های دوره کارشناسی ارشد


 
 • جهت مشاهده نکات کلیدی  مربوط به امور فارغ التحصیلی کلیک نمایید

 • چارت درسی جدید_هوش مصنوعی مصوب تیرماه 1400- شامل ورودی های مهر 1401 به بعد(PDF)

 • چارت درسی جدید_معماری مصوب تیرماه 1400(PDF) ,   برنامه مصوب وزارت عتف و مبنای چارت جدید (PDF)

 • چارت درسی فعلی_ معماری(PDF)

 • چارت ترمیک ارشد نرم افزار مهرماه 1401و ماقبل(PDF)

 • چارت ترمیک ارشد نرم افزار از مهرماه 1402 (PDF)

 • آیین نامه کارشناسی ارشد (فایل PDF)

 • آیین نامه استعداد درخشان (فایل PDF)

فرم ها  آموزشی  و پژوهشی

 • فرم پیشنهادی (پروپوزال) تعیین موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد(word)

 • فرم پیشرفت پایان نامه جهت تمدید سنوات ( فایل WORD , فایل PDF)

 • فرم صورتجلسه و نحوه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد ( فایل PDF)

 • فرمت نگارش پایان نامه ارشد (فایل WORD)

 • دستورالعمل تنظیم و  نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد (فایل WORD و فایل PDF)+اصلاحیه گروه هوش مصنوعی(فایل WORD)

 • فرمت جلد پایان نامه های  کارشناسی ارشد (فایل WORD)

 • فرم ثبت و توصیف پایان نامه برای کتابخانه (فایل WORD)

 • عنوان صحیح دانشگاه جهت ارزشیابی مقالات و سایر تولیدات علمی (فایل PDF)

فرم ها وهزینه های کارکرد پایان نامه 

 • فرم شماره یک- فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان نامه (فایل PDF)

 • مبالغ کمک هزینه حمایت از پایان نامه (فایل PDF)

فرم ها و اطلاعیه های فارغ التحصیلان 

 • جزئیات مراحل انجام فراغت از تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فایل PDF)

 • فرم تقاضای فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فایل WORD)


فایل ها و فرم های دوره کارشناسی


 • سرفصل کارشناسی مهندسی کامپیوتر مصوب سال1392 (فایل PDF)

 • چارت درسی مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات (PDF)

 • چارت درسی مهندسی کامپیوتر (PDF)

سر فصل و چارت های جدید مصوب بخش مهندسی کامپیوتر برای ورودی های 98 به بعد ( فایل راهنما، چارت مهندسی کامپیوتر، چارت فناوری اطلاعات). 

آیین نامه استعداد درخشان (فایل PDF)

 • آیین نامه مهمانی و انتقال (فایل PDF)

راهنمای کار آموزی 

 • راهنمای ثبت نام کارآموزی در پیشخوان خدمت (فایل PDF)

  • چگونه گزارش پایان کارآموزی بنویسیم (فایل WORD)

 • پروژه کارشناسی 

  • موارد موثر در ارزیابی پروژه کارشناسی (فایل PDF)

 • قوانین آموزشی 

 • ورودی های بعد از سال 1391 (فایل PDF)

  • انتقال و مهمانی (فایل PDF)

  • آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ورودی های 97 به بعد ( فایل PDF )