دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 810 نتیجه
از 41
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نظریه الگوریتمی بازی ها 4076079 3 کارشناسی ارشد 01 مهدیه قزوینی کر | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/10 (08:00 - 10:00)
رمزنگاری، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی 4076075 3 کارشناسی ارشد 01 حمید میروزیری | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/09 (13:30 - 15:30)
شبکه‌های بی‌سیم و سیار 4076065 3 کارشناسی ارشد 01 امید عابدی | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/31 (10:30 - 12:30)
کیفیت سرویس شبکه 4076067 3 کارشناسی ارشد 01 وحید ستاری نائینی | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/06 (13:30 - 15:30)
سیستم های قابل بازپیکربندی 4076089 3 کارشناسی ارشد 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی | هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) 1403/03/26 (08:00 - 10:00)
آزمون و آزمون پذیری 4076088 3 کارشناسی ارشد 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی | هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/12 (10:30 - 12:30)
طراحی سیستم های مجتمع پرتراکم 1424065 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1403/03/30 (10:30 - 12:30)
مهندسی نرم افزار پیشرفته 4076055 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 محمد جواد رستمی | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/02 (08:00 - 10:00)
الگوریتم های پیشرفته 4076019 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان | هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:30) 1403/03/27 (13:30 - 15:30)
داده کاوی پیشرفته 4076035 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 مصطفی قاضی زاده احسائی | هرهفته چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1403/03/29 (10:30 - 12:30)
برنامه سازی پیشرفته 1424234 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/31 (13:30 - 15:30)
برنامه سازی پیشرفته 1424234 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 عباس بحرالعلوم نامشخص نامشخص
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 1424042 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدی افتخاری | هرهفته دوشنبه (07:45 - 09:30) 1403/04/06 (10:30 - 12:30)
مبانی پردازش زبان و گفتار 1424053 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/04 (10:30 - 12:30)
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 1424032 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 بهنام قوامی | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/10 (10:30 - 12:30)
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 1424032 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 بهنام قوامی | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/10 (10:30 - 12:30)
معماری کامپیوتر 1424253 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 مهدیه قزوینی کر | هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/10 (08:00 - 10:00)
معماری کامپیوتر 1424253 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدیه قزوینی کر | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/10 (08:00 - 10:00)
ازشبکه های کامپیوتری 1424286 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 وحید ستاری نائینی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
ازشبکه های کامپیوتری 1424286 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 وحید ستاری نائینی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 810 نتیجه
از 41